DBU Børneklub

SfB er DBU Børneklub!

At være ”Børneklub” er et kvalitetsstempel på, at klubben har prioriteret sin børnefodbold. Således at SfB bliver et lærerigt, trygt og udviklende sted at starte sin fodboldsrejse.
Som børneklub forpligter vi os til at efterleve DBU´s børnesyn, som består af 12 rettigheder og 10 børneløfter.

Hvor rettighederne beskriver barnets grund¬læggende rettigheder som menneske, er bør¬neløfterne anvisninger på, hvordan børnetrænere og andre voksne pædagogisk arbejder med børnene i fodboldmæssige sam-menhænge.

Vores formål med børnefodbold er at udvikle nysgerrige, selvstændige og motiverede spillere og børn, der er elsker at spille fodbold i fritiden. Vi ønsker at skabe fodboldmiljøer, hvor børnene får glæden til at bevæge sig og får mulighed for at lære at spille fodbold på en måde, hvor de trives, har det sjovt og kan være hele små mennesker og uden et unødig pres.

Ud over at udvikle fodboldfærdigheder som spiller, lærer de også livsduelige færdigheder som fx at vise hensyn, gå på mod, kunne træffe valg, sige sin mening, være en del af et fællesskab og at være en god kammerat.

At være en børneklub betyder at vi som klub har valgt at prioriteret og leve op til nogen forudsætninger for skabe et lærerigt, trygt og udviklende børnemiljø, hvor børnenes tav, er i fokus.

Disse forudsætninger er bl.a. at:

  • At SfB organisatorisk og økonomisk prioriterer børnefodbolden i klubben.
    SfB har ansat udviklingstrænere på alle vores årgange som har til opgave at støtte og udvikle vores trænere for dermed at sikre at trænerne kan opnå denne prioritering. Dertil at være et kommunikationsled mellem det der sker på græsset, forældrene og klubben.
  • At SfB tilslutter sig DBUs børnesyn, som består af 12 børnerettigheder og 10 børneløfter, og implementere disse i klubbens børneafdeling.
  • At SfB vedtager, skriftliggøre og implementere en børnepolitik.

    Download SfBs Børnepolitik her

 Velkommen i SfB – En DBU Børneklub