Politikker i SfB

FORÆLDREPOLITIK FOR SFB OG SFB-OURE FA

I SfB og SfB-Oure FA er forældrene en meget vigtig del af det fodboldliv der leves i og omkring klubbens aktiviteter, hvor forældrene i meget høj grad er involveret i deres børns fodboldaktiviteter.  

Forældrene er naturligt vigtige for den enkelte spiller ved opbakning og støtte, men forældrene er i SfB og SfB-Oure FA, lige så vigtige for klubbens virke, ved praktisk hjælp, aktiv deltagelse og støtte til såvel hold som klub arrangementer og i øvrigt frivilligt arbejde, med andre ord - ingen forældre ingen klub.

FORÆLDRE I SFB OG SFB-OURE FA

Som forældre er du meget vigtig for klubben, men i særdeleshed i forhold til dit eget barn og hans udvikling som fodboldspiller.

I dag forventes det, at man som forældre er involveret i ens børns fodbold. Der er i dag mange flere tilbud, der spilles flere kampe, trænes mere og som klub ønsker vi også at have flere trænere pr. hold. Når vi som klub kan præsentere 3-4 trænere på en årgang, giver det de mest optimale forudsætninger for at udvikle dit barn, såvel fodboldfagligt som menneskeligt.

DIT BARNS TRÆNER ER FRIVILLIG OG OFTE FORÆLDRE

For U5-U9 består trænerteamet udelukkende af forældretrænere, vi ønsker på hver årgang at finde 3-4 forældre som i fællesskab varetager træningen under vejledning og sparring af klubbens ansatte Microudviklingstræner.

For U10-U12 består trænerteamet forsat af 3-4 forældre pr. årgang, men her finder klubber i fællesskab med trænerteamene, minimum én træner, der ønsker at varetage det overordnede ansvar for sin årgang, samt gennemfører en C-licens træneruddannelse. Alle trænerne sikres vejledning og sparring af klubbens ansatte Børneudviklingstræner.

For U13-U19 består trænerteamet af en cheftræner ansat af klubben, samt 2-3 forældretrænere pr. årgang. Cheftrænere har minimum gennemført en B-licens træneruddannelse. Alle trænerne sikrer vejledning og sparring af klubbens ansatte Ungdomsudviklingstræner og Head of Coaching.

KLUBBEN FORVENTER AT ALLE FORÆLDRE:

 • Aktivt deltager i arrangementer der arrangeres af SfB. Disse er med til at give det økonomiske fundament, der er af afgørende betydning for klubben. Det kan være som hjælper til stævner, koncerter mm.
 • Er loyal overfor den klub du er blevet en del af. Alle gør deres bedste, så hold den gode tone.
 • At du aktivt og positivt arbejder for at gøre SfB til en endnu bedre klub.
 • Henvender dig til den sportslige ledelse eller træneren, hvis der er noget du ønsker en dialog om.
 • Bakker op om dit barns fodbold. Ser ham, roser ham og spørger interesseret til hans fodbold liv og aldrig kun til resultatet.
 • Støtter op om den daglige planlægning ifølge med fodbold, men husker at målet er selvstændighed og ansvarlighed.

KLUBBEN FORVENTER AT FORÆLDRE TIL KAMP:

 • Lader træneren stå for det fodboldfaglige under kampen. Ingen vejledning, men masser af godt humør fra sidelinjen.
 • Bakker positivt op om holdet og træneren.
 • Tænker over dit kropssprog og husker på du som forældre i klubben repræsentere SfB.
 • Respektere dommeren, samt spillere, trænere og forældre på modstanderens hold.

 Du kan hente SfBs forældrepolitik her!

 

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR SFB OG SFB-OURE FA

I SfB og SfB-Oure FA er vi åbne og interesseret i at fortælle omverdenen om vores klub og vores fodboldaktiviteter. Kommunikationen ud af til foregår typisk via pressen, samt via vores egne kanaler som hjemmeside og sociale medier.

Når klubben kommunikerer centralt ud, sker dette af personer der er vante til samme, men i dag kan alle, særligt ved sociale medier hurtigt nå ud til mange med personlige budskaber. Særligt herfor, har vi defineret en kommunikationspolitik, der har til formål, at huske alle med tilknytning til klubben om, at være gode ambassadører for vores fælles klub.

Klubben vil gerne promovere det fællesskab og den glæde, som fodbolden skaber for børnene.

Men det understreges, at de sociale medier ikke skal være platform for holdningstilkendegivelser eller diskussioner. Kun positive historier og en ordentlig og positiv tone accepteres. 

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNIKATION I SFB OG SFB-OURE FA 

Nedenstående retningslinjer er udarbejdet som en generel ledetråd til medlemmer, frivillige og ansatte, i tvivlsspørgsmål kan den HR- og juridiskansvarlige kontaktes.

Når vi udtaler os, er vi i alle henseender ambassadører repræsentanter for SfB-Oure, SfB og Oure FA. Det gælder så vel på klubbens kommunikationsplatform som private.

Når vi udtaler os:

 • Har vi respekt for andres meninger
 • Gør vi det med omtanke
 • Tænker vi dialogen og dens konsekvenser igennem
 • Holder vi en positiv og konstruktiv tone.
 • Tager vi om nødvendigt fuld afstand fra udtalelser eller handlinger som ikke er i tråd med DBU’s etiske grundregler

Klubbens officielle website og Facebook sider administreres af bestyrelsen udvalgte medlemmer. Materiale der ønskes publiceret kan fremsendes til disse administratorer eller bestyrelsen.

Hvert trænerteam skal gøre forældre opmærksom på, at de skal tilkendegive, hvis billeder af deres barn.

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF FACEBOOK OG KAMPKLAR   

Klubbens holdgrupper på sociale medier administreres af de enkelte trænerteams og skal være oprettet som lukkede grupper.

Medlemmerne af disse grupper skal begrænses til spillere, ledere, trænere og forældre.

Frivillige trænere har ret til fritid og til ikke altid at skulle være tilgængelig for spillere og forældre. Derfor er det klubbens holdning, at al skriftlig kommunikation foregår via KampKlar. Det er okay at oprette en billeddelingsgruppe på sociale medier, men træneren skal ikke være aktiv på gruppen ud over evt. småting. 

Al tilmelding til aktiviteter skal ske via Kampklar, så vi kan sikre, at alle spillere er indmeldt i klubben og alle spillere/forældre modtager aktivitetstilbuddene.  

FB må bruges til billeder af holdets aktiviteter og hurtige beskeder a la vi mangler ”X” til at hjælpe til sociale aktiviteter. 

Når man som barn gerne vil ind i fodboldens fællesskab, har man ret til at blive en del af noget større og ret til at blive en del af hele fællesskabet dvs. også digitalt. Ethvert barn skal registreres og inkluderes i fodboldfællesskabet fra dag et både fysisk og digitalt, så barn/forældre oplever sig taget godt imod og så træneren på en nem og samlet måde kan administrere aktiviteter omkring holdet og vide at alle spillere/forældre modtager beskederne. 

Trænere og ledere skal ikke kommunikere direkte til børnespillere. Det skal foregå igennem forældrene.

Kommunikation til/med forældre via Kampklar eller Facebook

Al kommunikation skal naturligvis holdes i en sober og god tone.

Du kan hente SfBs kommunikationspolitik her!