Forældrerådet

SfB har oprettet et forældreråd

Forældrerådet består af forældre til børn og ungdomsspillere i SfB, pt. er U6, U7, U10, U11, U12 og U13 repræsenteret. Bestyrelsen opfordre til at alle årgange stiller med en repræsentant.

Forældrerådet kan kontaktes på foraeldreraadet@sfb.dk 
Mails besvares ved kommende møde, rådet holder ca. 5-6 møder årligt.