Nyheder fra SfB

Tilbage til listen

 

NYT NYT NYT

Kære SfB'ere 
 
Klubhuset, Synergien og SG-Huset er igen åbent og kan benyttes til sportsaktiviteter. 
Totalrådgiver CW Arkitekter og deres underleverandører har afhjulpet de udestående brandforhold, så at vi igen kan færdes sikkert og trygt i bygningen. 
 
Alle aktiviteter i klubhuset, som blev aflyst i uge 6 og flyttet til andre lokaler og omklædning - herunder det gamle klubhus - kan igen vende tilbage til det nye klubhus i uge 8-9, når indretningen med bæke og knager er færdige. Nærmere oplysninger herom fra Klubleder Morten Strange. 
  
Indretningen af SfB-køkkenet er ligeså udskudt ind til der findes en montør der har tid i kalenderen.     
 
Det forventes, at alle de afledte forsinkelser ved strakspåbuddet kan være afklaret inden for 2-3 uger.  
 
Hold jer orienteret på klubbens hjemmeside og facebook sider. 
 
For yderligere oplysninger omkring jeres holdaktiviteter, træning og kampe mv henvises til holdenes trænere og ledere samt klubleder Morten Strange.
 
For yderliger information
Børn og ungdom - Rene Sundstrøm
Voksne - Mikael Klejs Rasmussen
Elite - Thomas Boding 
 
Med venlig hilsen
SfB-Huset

Villads Engstrøm

Hovedsponsorer

 

SfB Bold & Bevægelse