Høje Bøge Stadion

Praktisk info og ordensregler på Høje Bøge Stadion

Kommercielle aktiviteter af enhver art på stadion kræver aftale med Svendborg forenede Boldklubber. Kommerciel aktivitet kan være, men er ikke begrænset til salg af varer og tjenester, indsamling af data, lyd og billede med henblik på videresalg eller offentliggørelse i kommercielt øjemed fx videresalg til bookmakere eller deres underleverandører. Overtrædelser af dette vilkår, kan medføre bortvisning samt karantæne og erstatning af klubbens tab som følge af aktiviteten.

Ordensregler for publikum på Høje Bøge Stadion i forbindelse med fodboldkampe.

Det er en betingelse for adgang til Høje Bøge Stadion, at man - hvis det findes nødvendigt - lader sig visitere af kontrollørerne.

Følgende er ikke tilladt at medbringe på Høje Bøge Stadion:

 • Våben af enhver art
 • Genstande, der kan benyttes som våben eller kasteskyts
 • Spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans
 • Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande
 • Laserpenne
 • Racistisk eller nazistisk propagandamateriale
 • Alkohol og euforiserende stoffer
 • Mad og drikkevarer
 • Forrette sin nødtørft udenfor toiletterne
 • Bevæge sig fra sektion til sektion uden tilladelse fra en kontrollør
 • Stå på stolesæder/stoleryglæn og i øvrigt at forøve hærværk
 • Opsætte plakater, uddele brochurer, løbesedler eller lignende uden forudgående tilladelse fra stadioninspektøren.

Øvrige effekter, der skønnes at kunne være farlige, vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde af kontrollørerne.

Kontrollørerne har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko grundet alkohol eller påvirkning af narko, eller om de medfører våben eller andre farlige og brandfarlige genstande. Undersøgelsen kan foretages som enten visitation, ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller som en kombination.

Du vil blive nægtet adgang til Høje Bøge Stadion, såfremt kontrollørerne vurderer, at du udgør en sikkerhedsrisiko. Billetten refunderes ikke.