Rekruttering og klubskifte

REKRUTTERINGSPROCEDURE

Følgende beskriver den praktiske procedure der gør sig gældende for rekrutteringsforløb vedrørende SfB og SfB-Oures FAs førstehold fra og med U13.

SCOUTINGANALYSE

Når en spiller på baggrund af vores scoutinganalyse findes interessant vurderes de bagvedliggende rapporter i fællesskab af den scoutingansvarlige samt ungdomsudviklingstræneren.

KVALITET AF SCOUTINGRAPPORTER

Fastholdes interesse bliver spilleren prioriteret i scouting arbejdet, førend der træffes endelig beslutning om at tilbyde et prøvetræningsforløb skal der foreligge mindst 3 scoutingrapporter på spilleren, hvor af rapporterne skal være udført af minimum ungdomsudviklingstrænere og førsteholdstrænere i den pågældende årgang.

TILBUD OM PRØVETRÆNINGSFORLØB

Vurderes det at spillere skal tilbydes et prøvetræningsforløb, er det altid den scoutingansvarlige, som kontakter spillerens nuværende klub. Den første kontakt sker til klubben, her informeres klubbens formand, både telefonisk og på mail om interessen fra SfB-Oure FA. I samarbejde med moderklubben aftales det videre forløb. Når spillerens nuværende klub er orienteret om vores henvendelse, så vil det være udviklingstræneren for pågældende årgang, som har ansvaret for forløbet. Er spilleren under 18 år skal der indkaldes til et fysisk møde mellem repræsentanter fra SfB-Oure FA, spilleren og hans forældre. På dette møde argumenteres for, hvorfor et klubskifte kan bidrage til spillerens udvikling, samt hvilke udviklingsmuligheder spilleren kan tilbydes i SfB-Oure FA. Herudover har mødet til formål at afdække forskellige forhold der ikke kan afdækkes igennem scoutingarbejdet, dette kan fx være sociale forhold, familieforhold, personligudvikling, modenhed eller skolemæssige forhold. Herefter aftales opstart for et prøvetræningsforløb.

Det tilstræbes at prøvetræningsforløbet samt endeligt klubskifte finder sted før turneringsstart eller umiddelbart op til turneringsafslutning, således spilleren gør sin sæson færdig for holdet i moderklubben.

PRØVETRÆNINGSFORLØB

Prøvetræningsforløbet har en varighed på minimum tre-uger. Her indgår spillere på lige fod med de øvrige på holdet. Forløbet har en række formål:

At kvalificere scouting analyse af spilleren, dette særligt med fokus på om spilleren besidder potentiale for at udvise og tilegne sig klubbens DNA. At sikre at miljø bidrager positivt og konstruktivt til både hans personlige- som fodboldfaglige udvikling.

At sikre at spilleren kan falde socialt til i truppen.

At skabe en glidende overgang fra moderklubben til SfB-Oure, og tilbage igen, såfremt det vurderes at spilleren ikke skal rekrutteres til talentafdelingen. 

Prøvetræningsforløbet afsluttes altid med et evalueringsmøde mellem førsteholdstræneren, ungdomsudviklingstræneren/head of coaching og spilleren, samt spillerens forældre, hvis han er under 18 år.

KLUBSKIFTET

Hvis SfB-Oure FA på evalueringsmødet ønsker at tilbyde spilleren et klubskifte aftales en dato herfor. Ungdomsudviklingstræneren/Head of coaching har sammen med årgangens cheftræner den endelige beslutning om, hvorvidt spilleren tilbydes et skifte. Desuden aftales der er en “exit-plan” for hvorledes spilleren kan komme tilbage til moderklubben, hvis forventninger ikke indfries.

Herefter anmodes om spillercertifikatet hos moderklubben.

HENVENDELSER UDEFRA

Hvis en klub, en spiller eller en forælder henvender sig til SfB-Oure FA i forhold til at gøre opmærksom på en særlig talentfuld spiller, der udviklingsmæssigt vil have godt af nye og flere udfordringer set i et udviklingsperspektiv, orienterer ungdomsudviklingstræneren/head of coaching moderklubben, hvorefter der aftales et prøvetræningsforløb. Forløbet følger herefter proceduren som beskrevet ovenfor.

KONTAKT PÅ DE SOCIALE MEDIER

Trænere og ledere kontakter ALDRIG spillere på de sociale medier, som er meldt ind i andre klubber end SfB eller Oure FA, med henblik på at rekruttere spillere til klubben. Hvis trænere eller ledere får kendskab til, at der er en interessant spiller, som er meldt ind i anden klub, så følges ovenstående rekrutteringsprocedurer. 

REKRUTTERING TIL AKADEMIET

I SfB-Oure FA ønsker vi at rekruttere så mange spillere fra SfB’s ungdomsmiljø til Oure efterskole, som muligt. Dette ønske er grundet af, at der på Skolerne i Oure kan skabes de bedste forudsætninger, for en optimal hverdag, hvor spillernes uddannelse og fodbold kan afvikles i løbet af dagen uden skift mellem skole, fodboldklub og hjemmet.

Det samme er tiltænkt Oure Kostgymnasium, hvor hverdagen er den samme. Dog er her tanke for, hvilken ungdomsuddannelse den enkelte spiller ønsker. På Oure Kostgymnasium udbydes en STX-uddannelse, hvis dette ikke er den ønskede ungdomsuddannelse, så hjælper vi, i samarbejde med den uddannelsesansvarlige, at spilleren bliver vejledt bedst muligt. Følgende tiltag gør vi for at rekruttere de spillere med det største potentiale i SfB:

  • Årligt på U13 afholdes der infomøde for spillere og forældre om vejen mod sydfynsk elitefodbold
  • Årligt på U14 indkaldes de mest potentielle spillere til samtale, hvor spiller, forælder, ungdomsudviklingstræner og Head of Coaching deltager.
  • Årligt på U15 laves der en opsamling på, om der er oversete spillere, som skal rekrutteres til efterskolen og kostgymnasiet.
  • Årligt på U16 og U17 indkaldes de mest potentielle spillere til samtale, hvor spiller, forælder, cheftræner for U17/U19 og Head of Coaching deltager, som skal rekrutteres til kostgymnasiet.