Nyheder fra SfB

Tilbage til listen

 

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling

Der indkaldes hermed til Ekstraordinær Generalforsamling (EGF) i SfB. EGF afholdes tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19:30 i SfB-Huset, Ryttervej 70, 5700 Svendborg.

Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Ændring af SfBs vedtægter §15 og §16

 

2.a - Ændring af §15

 

Forslaget om ændring af §15 vedrører en tekstændring i forbindelse med salget af Tipsvænget 4. Ordlyden i §15 lyder:

 

"Klubhuset, Tipsvaanger 4, forventes afhændet/solgt medio 2021 i forbindelse med, at Svendborg forenede Boldklubber flytter til det nye klubhus — ejet af Den selvejende institution SfB-Huset ved Svendborg ldrætscenter.

Klubbens bestyrelse har bemyndigelse til at drive kiosk og restauration i klubhuset.

Bestyrelsen ansætter bestyrer af klubhuset og foranlediger, at der oprettes skriftlig kontrakt med denne."

de første 2 linjer i §15 foreslåes ændret til:

 

"Svendborg forenede Boldklubber drives fra lejede lokaler på Ryttervej 70 — ejet af Den selvejende institution SfB-Huset ved Svendborg idrætscenter."

 

Resten af ordlyden i §15 forbliver uændret:

 

Klubbens bestyrelse har bemyndigelse til at drive kiosk og restauration i klubhuset.

Bestyrelsen ansætter bestyrer af klubhuset og foranlediger, at der oprettes skriftlig kontrakt med denne."

 

2.b - Ændring af §16

 

Forslaget om ændring af §16 vedrører en væsentlig tekstændring ift. foreningens fortsatte mulighed for at opnå momsfritagelse ved arrangementer.

 

Ændring af §16 kræver to valghandlinger, hvorfor en ekstraordinær generalforsamling er nødvendig. Den endelige ændring af §16 forventes at kunne vedtages på den ordinære generalforsamling som er programsat til tirsdag d. 28. marts kl. 19.30.

 

§16 indeholder følgende tekst:

 

"Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

Klubben kan ikke opløses, medmindre 75 procent af klubbens stemmeberettigede medlemmer har givet møde og 80 procent af disse stemmer for klubbens opløsning.

Sâfremt 75 procent af medlemmerne ikke er mødt, men der i øvrigt er 80 procent stemmer for opløsning, indkaldes der til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer, og hvor klubben kan opløses, nâr 80 procent af de mødte medlemmer stemmer herfor.

Klubbens eventuelle formue overdrages da til sportslige formål. Denne paragraf kan kun ændres på den i samme angivne møde.”

Den sidste linje i §16 foreslås ændret til:

Klubbens eventuelle formue overdrages da til almennyttige sportslige formål. Ingen medlemmer kan få andel i formuenDenne paragraf kan kun ændres på den i samme angivne måde.”

Resten af §16 forbliver uændret:

 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

Klubben kan ikke opløses, medmindre 75 procent af klubbens stemmeberettigede medlemmer har givet møde og 80 procent af disse stemmer for klubbens opløsning.

Sâfremt 75 procent af medlemmerne ikke er mødt, men der i øvrigt er 80 procent stemmer for opløsning, indkaldes der til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer, og hvor klubben kan opløses, nâr 80 procent af de mødte medlemmer stemmer herfor.

 

3. Evt.
Vi opfordrer alle medlemmer til at møde op, da der skal være mindst 20 stemmeberettigede medlemmer til stede for at klubben kan få ændret i vedtægterne.


Klubben byder i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling på en øl/vand.

Mød op og gør din indflydelse gældende.


Med sportslig hilsen

Bestyrelsen i SfB

Hovedsponsorer

 

SfB Bold & Bevægelse