Nyheder fra SfB

Tilbage til listen

(Klik på billedet for større version)

 

Indkaldelse til generalforsamling i SfB

Kære medlemmer af SfB

I indbydes hermed til Ekstraordinær generalforsamling d. 19. marts 2024 kl. 20:00
og til Ordinære generalforsamling 9. april 2024 kl. 20:00.

Bestyrelsen har i tiden siden sidste generalforsamling arbejdet med flere store emner, hvor et af disse har været et fokus på at udvikle indflydelsen og ejerskabet af foreningen til endnu flere medlemmer – et forslag der direkte udspringer af en af debatterne på den ekstraordinære generalforsamling 17. april 2023. Dette arbejde har resulteret I, at bestyrelsen stiller forslag om en række vedtægtsændringer, hvor af udvidet stemmeret, samt flerårige valg er de to centrale punkter i forslaget.

I og med at vedtægtsændringer har stor betydning for den kommende bestyrelses fremadrettede arbejde, ønsker den nuværende bestyrelsen, at de nye vedtægterne skal være gældende fra den ordinære generalforsamling i 2024.

Af denne årsag indkaldelse der til først til en ekstraordinær generalforsamling 19. marts med indstilling om godkendelse af fremlagte forslag til nye vedtægter for SfB og efterfølgende til ordinær generalforsamling 9. april.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling 19. marts 2024 kl. 20:00

 1. Valg af dirigent.

 2. Forslag om ændring af vedtægterne for SfB – jf. bilag ”Forslag til vedtægtsændringer for SfB” samt ”Motivation for vedtægtsændringer”

 3. Eventuelle forslag

 4. Eventuelt

Evt. forslag til den ekstraordinære generalforsamling skal jf. § 7 fremsendes til formand for SfB Jesper Jensen senest 8 dage før generalforsamling på mail: jj@sfb.dk 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling 9. april 2024 kl. 20:00

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning fra bestyrelsen.

 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

 4. Forslag om ny kontingentstruktur for SfB – jf. bilag ”Motivation for ny kontingentstruktur for SfB”

 5. Godkendelse af budget.

 6. Fastsættelse af kontingent og indskud.

 7. Eventuelle forslag.

 8. Valg af bestyrelse og udvalg

 9. Valg af revisorer

 10. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Den selvejende institution SfB-Huset

 11. Kåring af årets SfB’er

 12. Eventuelt

Evt. forslag til den ekstraordinære generalforsamling skal jf. § 7 fremsendes til formand for SfB Jesper Jensen senest 8 dage før generalforsamling på mail: jj@sfb.dk

Klubben byder i forbindelse med generalforsamlingerne på en øl/vand

Mød op og gør din indflydelse gældende.

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i SfB

Bilag til dagsordenen er fremsendt til alle medlemmer i SfB. Skulle det være tilfældet at man ikke har modtaget indkaldelse og dermed bilag på mail, kan nedenstående bilag rekvireres ved henvendelse på mail til ah@sfb.dk

 • Motivation for forslag til vedtaegtsaendringer for SfB - 19 marts 2024
 • Forslag til nye vedtaegter for SfB 19 marts 2024
 • SfBs vedtaegterne godkendt 28 marts 2023 gaeldende
 • Motivation for forslag om ny kontingentstruktur for SfB - 9 april 2024 
 • Forslag til ny kontingentstruktur for SfB - 9 april 2024

 

Hovedsponsorer

 

SfB Bold & Bevægelse