Nyheder fra SfB

Tilbage til listen

(Klik på billedet for større version)

 

Opdateret dagsorden til generalforsamling d. 9. april 2024 kl. 20:00

Kære medlemmer og forældre i SfB

På den ekstraordinære generalforsamling i SfB d. 19. marts, blev der vedtaget nye vedtægter for vores klub. Det betyder blandt andet,  en udvidet indflydelse, ved at forældre til medlemmer under 18 år nu har stemmeret til generalforsamlingen, med en stemme pr. barn.
Herudover er der vedtaget flerårige valg til bestyrelsen med henblik på at styrke kontinuiteten i ledelsen af klubben - de samlede nye vedtægter kan læses her: SfB - Vedtægter 

På baggrund af vedtægtsændringer er nedenstående dagsorden nu opdateret således den stemmer overens med de nye vedtægter.
Generalforsamlingen starter kl. 20:00 og der opfordres til at alle der ønsker at deltage møder op senest 15 min før generalforsamlingens start.

Vi håber I alle, medlemmer og forældre til medlemmer under 18 år vil møde op og gøre jeres indflydelse gældende.

Med sportslige hilsner
SfBs Bestyrelse

Dagsorden for den ordinære generalforsamling 9. april 2024 kl. 20:00

1. Valg af dirigent

2. Valg af min. 3 stemmetællere

3. Valg af referent

4. Beretning fra bestyrelsen

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

6. Forslag om ændring af kontingentstruktur – indførsel af facilitets-tillæg

7. Forslag om ændring af kontingentstruktur – indførsel af talent-tillæg

8. Fastsættelse af kontingent

9. Indkomne forslag

10. Fremlæggelse af handlingsplan og budget

11. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. §10 stk. 2-4
Jesper Jensen modtager ikke genvalg
Morten Strange modtager ikke genvalg
Flemming Kvist Andersen modtager ikke genvalg
Susan Fisker Nielsen modtager ikke genvalg, men er villig til valg som suppleant
SfBs Old Boys indstiller, jf. §10 stk. 4, Claus Krossteig til bestyrelsen

 
12. Valg af revisor

13. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Den selvejende institution SfB-Huset

14. Kåring af årets SfB’er

15. Eventuelt

Bilag til dagsordenen er udsendt til alle medlemmer via mail, hvis de ikke er modtaget kan de fremsende ved henvendelse på mail til sfb@sfb.dk

Forslag til den ordinære generalforsamling skal jf. § 7 stk. 3, fremsendes til formand for SfB Jesper Jensen senest 8 dage før generalforsamling på mail: jj@sfb.dk

Hovedsponsorer

 

SfB Bold & Bevægelse