Nyheder fra SfB

Tilbage til listen

(Klik på billedet for større version)

 

Ekstraordinær generalforsamling i SfB

Kære medlemmer og forældre i SfB

På den ordinære generalforsamling i SfB d. 9. april, blev det på baggrund af pkt. 11 - Valg til bestyrelse og suppleanter jf §10. stk. 2-4
besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.
Under punktet blev der valgt 4 personer til bestyrelsen, dog ingen formand - herudover er yderligere 3 poster i bestyrelsen som ikke er besat.
 
Bestyrelsen indkalder herfor til ekstraordinær generalforsamling d. 30. april kl. 19:00 i SfB's Klublokale på Ryttervej 76
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
 
2. Valg af min. 3 stemmetællere
 
3. Valg af referent
 
4. Valg af bestyrelsen og suppleanter jf. §10 stk. 2-4
a. Valg af formand for 2 år
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år
c. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år
d. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år
e. Valg af to suppleanter for 1 år
 
På den ordinære generalforsamling blev følgende valgt:
Christian Aamand (valgt for 2 år)
Jens Pedersen (valgt for 2 år)
Esben Juul Sørensen (valgt for 2 år)
Susan Fisker Nielsen (valgt for 1 år)
SfB Old Boys indstillede jf. §10 stk. 4 Claus Krossteig til bestyrelsen.
 
5. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Den selvejende institution SfB-Huset
 
6. Eventuelt
 
Forslag til den ekstraordinære generalforsamling skal jf. § 7 stk. 3, fremsendes til formand for SfB Jesper Jensen senest 8 dage før generalforsamling på mail: jj@sfb.dk
 
Vi håber I alle, medlemmer og forældre til medlemmer under 18 år vil møde op og gøre jeres indflydelse gældende.
 
Med sportslige hilsner
SfB's Bestyrelse

Hovedsponsorer

 

SfB Bold & Bevægelse