Nyheder fra SfB

Tilbage til listen

(Klik på billedet for større version)

 

Fra Formandens Stol

Kære SfB’ere,

Sommerferien står for døren, og det er tid til at kigge lidt tilbage på sæsonen der gik, og til at se fremad mod sæsonen 2019/2020.

 

Først og fremmest, vil jeg starte med at takke alle de frivillige, der på den ene eller anden måde har hjulpet til i vores forening. Det er rigtigt mange frivillige timer der bliver lagt, og uden dem havde vi kort og godt ikke SfB.

 

Dernæst, skal der lyde en kæmpe tak, til de trænere som, af den ene eller anden grund, har valgt at stoppe i SfB her ved sommerpausen, og et stort velkommen, til de nye ansigter som starter op efter ferien.

I SfB vil vi gerne være en fodboldklub, der evner at favne bredde-, talent- og elitefodbold. Vi forstår, at uden bredde får du ingen elite, men er omvendt også overbevidste om, at eliten spiller en afgørende rolle i forhold til at inspirere både bredden og talentet. Vi ønsker at kunne rumme alle tre elementer og stadig fremstå som én klub, som én forening.

Vi har i sæsonen der er gået søsat nye og gentaget projekter og aktiviteter målrettet mod at styrke bredde-, talent- og elitefodbold. Lad mig som eksempler nævne vores initiativ omkring ”Bold og Bevægelse” for de yngste, vores hosting af DBU’s Topcenter i samarbejde med OB og ikke mindst vores samarbejde omkring SfB-Oure FA, som blev skudt i gang sidste august.

 

Vi arbejder i SfB hårdt og målrettet med at udvikle vores talent og elite kompetencer, men har sideløbende nedsat et udvalg, der helt specifikt kigger på, hvordan vi bedst muligt integrerer DBU’s talent og elite tanker, med breddefodbolden, og foreningslivet.

Inden for talentudvikling går tingene utroligt hurtigt. SfB / SfB-Oure FA har et stærkt talentprojekt, som på sigt kan udvikle sig til noget helt unikt. Det er blandt andet noget af det, der motiverer ledelsen i SfB, at vi kan være med til at facilitetere et super talentmiljø for unge fodboldspillere på Sydfyn. Det, at vi kan hjælpe dem med at blive længere på Sydfyn, inden de søger langt væk, mod endnu større sportslige udfordringer.

Igen i år, holdt vi afslutningsfest i foreningen, med kåring af ”Årets SfB’er” og ”Årets Spiller” på samtlige årgange fra U10 til Oldboys.

I min tale til festen, slog jeg et slag for fællesskabet, og jeg slog et slag for, at vi skal passe rigtigt godt på vores frivillige trænere og ledere.

Når jeg talte om at ”passe på”, tænkte jeg ikke kun at spillere, forældre og ledelse skal passe på vores trænere, jeg tænkte faktisk også, at vores trænere skal passe godt på hinanden, hjælpe hinanden og være respektfulde over for hinanden.

Alle har en mening omkring fodbold, men meget få ved reelt noget om, hvordan man bedst træner børn i at lære sporten. Derfor gør vi i SfB meget for at finde dygtige trænere og ikke mindst for at videreuddanne dem både internt og eksternt.

Børnefodbold er i dag en scene for store drømme, nogle gange løber de drømme af med os, og vi begynder at stille urimelige krav til trænere og til hinanden. Når vi gør det, er fodbolden ikke længere en leg eller et frivilligt foreningsarbejde. Så bliver den et pres, en stressfaktor og en energivampyr, der dræner os for energi.

Vi VIL have det sjovt i SfB, og det har vi, når vi arbejder stærkt sammen og bakker hinanden op. Det har vi, når vi passer på hinanden på og ikke mindst uden for banen.

 

Hvis vi kigger lidt ind i den nye sæson, så vil der totalt være 4 halvtidsansatte trænere i SfB / SfB-Oure regi.

Det vil være trænerne for SfB-Oure FA’s U17 og U19 hold, og så vil der som noget nyt være en Head of Coaching (Bjørn Holm) og en Talentudviklingstræner (Henrik Garder Hansen). De 2 sidste roller bliver helt essentielle for, i samarbejde med trænerne, at få implementeret de spændende planer, der er beskrevet i klubbens Talent- og Trænermanual for 2019/2020.

 

Helt overordnet set, er SfB en klub på vej i den rigtige retning, på stort set alle målbare parametre. MEN vi er langt fra i mål. Langt fra. Det er vi meget bevidste om.

Tusinde af ting kan forbedres, nogle vigtigere end andre, men overordnet set er glasset halvt fuldt, ikke halvt tomt.

Min opfordring til alle i og omkring SfB er derfor, at vi i næste sæson bliver endnu bedre til at skabe god stemning, endnu bedre til at bakke op omkring hinanden, ja, at vi bliver endnu bedre til at se osten, og ikke kun hullerne i den.

Vores ambitioner for hele foreningen; bredde, talent og elite er store og kun ved fælles hjælp, fortsætter vi vores fremgang og, hvem ved, når i mål en skønne dag.

GOD SOMMER TIL JER ALLE!!

 

Morten Frederiksen

Formand SfB

Hovedsponsorer

 

SfB Bold & Bevægelse