Nyheder fra SfB

Tilbage til listen

 

Formanden takker af

Som nogle måske allerede har læst i vores lokale dagblad (Fyns Amts Avis) har formand Morten Frederiksen valgt at overdrage formands stafetten, når SfB (under hensyntagen til den aktuelle situation i Danmark) afholder generalforsamling. Dermed slutter Morten absolut på toppen, da han jo for kort tid siden blev kåret til årets leder 2019 i Danmark.

Morten følger dermed den strategi som bestyrelsen har valgt ift. løbende at sikre ny energi og udvikling i klubbens virke. En anden og væsentlig årsag til beslutningen er også, at Morten starter nyt job d. 1.4.2020 og jobbets karakter er svært foreneligt med at være formand i SfB. 

Den nuværende bestyrelse – med Frederiksen i spidsen - overtog ansvaret for tre år siden og pt. er SfB en klub i en god og sund udvikling. Fremskredne planer om nyt klubhus, gode sportslige resultater, stabil økonomi, opbakning fra sponsorer og stort interntsammenhold er med til at skabe stor optimisme. 

At Morten træder tilbage som formand betyder dog ikke et farvel til klubarbejdet. Fremover vil han fortsat arbejde i kulissen og støtte op om dele af bestyrelsens opgaver. Det bliver blot mere dedikerede opgaver. Selv peger Morten på at han brænder for samarbejdet med Oureskolerne og derfor gerne fortsætter som tovholder på den opgave. Herudover er han også en naturlig del af det fortsatte arbejde med vores sponsor- og elitesatsninger. 

Det er yderst vigtigt for bestyrelsen at der skabes kontinuitet i det arbejde som blev igangsat for tre år siden da den nye ledelse trådte til. Derfor er det også bestyrelsens indstilling at formandsposten går videre til en som har været med i den proces og som har arbejdet tæt sammen med formanden. Derfor vil det være bestyrelsens indstilling at den nuværende næstformand Villads Engstrøm overtager formandsposten d. 24/3. I samme forbindelse vil to helt nye folk være på valg til at indtræde i bestyrelsen, nemlig Morten Larsen og Thomas Boding. To personer der kommer ind med nogle fantastiske kompetencer indenfor netværk, ideudvikling og økonomi. Ud af bestyrelsen træder udover Morten Frederiksen også Steffen Larsen. Steffen vil ligesom Morten også fremadrettet løfte nogle store opgaver i foreningen. 

SfB’s bestyrelse håber at se en masse medlemmer til generalforsamlingen der som nævnt løber af stablen så snart det igen vurderes forsvarligt, at gennemføre et sådant arrangement.

Hovedsponsorer

 

SfB Bold & Bevægelse